You are here:: Video A-Excel Lập số dư đầu kì và nghiệp vụ đơn giản
 
 

Lập số dư đầu kì và nghiệp vụ đơn giản

Bạn hãy chọn độ phân giải là 480p để xem được rõ hơn.

 


 

Mọi vấn đề thắc mắc về A-Excel xin mời trao đổi tại diễn đàn chính thức của BLUESOFTS tại địa chỉ http://bluesofts.net/forum