You are here:: Video A-Excel Tạo công ty mới và thiết lập thông số
 
 

Tạo công ty mới và thiết lập thông số

Bạn hãy chọn độ phân giải là 480p để xem được rõ hơn.Mọi vấn đề thắc mắc về A-Excel xin mời trao đổi tại diễn đàn chính thức của BLUESOFTS tại địa chỉ http://bluesofts.net/forum