You are here:: TIN TỨC Tin tức Tài Chính - Kế Toán
 
 

Lợi ích hóa đơn điện tử: “Vẫn là câu hỏi”

loi_ich_hoa_don_dien_tu_01112010

Đây là vấn đề đặt ra trong cuộc đối thoại giữa Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) với Bộ Tài chính cuối tuần qua, liên quan đến chính sách doanh nghiệp tự in hóa đơn và việc hướng dẫn áp dụng.

Trang 3 của 3