You are here:: Thủ thuật Excel Nhấn phím DELETE để xóa vùng trong Excel với máy MacBook
 
 

Nhấn phím DELETE để xóa vùng trong Excel với máy MacBook

Bluesofts xin chia sẻ một file Excel Add-In thiết kế bởi Nguyễn Duy Tuân - Công ty cổ phần Bluesofts
"Bluesofts Macbook ControlDelete is Delete in Windows" là một Add-in cho Excel, cho phép Microsoft Excel chạy trên máy MacBook xóa một vùng chọn bằng phím Control+Delete để như phím Delete ở các máy tính chạy hệ điều hành Windows.
 
 
(*) Cài đặt Add-in trong Excel2007, 2010, 2013 hoặc cao hơn:
+ Bấm vào nút "Office Button/File" (nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình)
+ Chọn "Excel Options"
+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:" chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".
+ Tại màn hình "Add-Ins" chọn "Browse" và chọn file "Bluesofts_MacBook_ControlDeleteIsDeleteInWindows.xla".
 
(*) Cài đặt Add-in trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:
+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins
+ Chọn nút "Browse" và chọn file "Bluesofts_MacBook_ControlDeleteIsDeleteInWindows.xla"
 
(*) Cơ chế hoạt động trong Excel
Tại máy MacBook. Mở Excel, chọn một vùng bất kỳ nhấn CONTROL+DELETE khi đó vùng sẽ được xóa. 
Nếu máy của bạn không phải là MacBook thì việc này chỉ cần phím DELETE
 
 
Xem thêm thông tin tại website: https://www.facebook.com/groups/hocexcel/