You are here:: (Ứng dụng) - Theo dõi xuất kho sản xuất theo định mức - A-Tools
 
 

VIDEO demo nhập liệu nâng cao bằng phần mềm Add-In ATools để theo dõi xuất kho sản xuất theo định mức

 

        Đối với các đơn vị sản xuất, việc theo dõi việc xuất vật tư để sản xuất sản phẩm là một công việc tốn rất nhiều thời gian để theo dõi việc xuất kho này. Vậy làm thế nào để có thể thực hiện việc theo dõi xuất kho vật liệu trong sản xuất. Trong bài viết này Bluesofts sẽ Demo chức năng nhập liệu nhanh trên phần mềm Add-In A-Tools để thực hiện việc theo dõi này.

Ví dụ: Công ty bạn đang sản xuất các sản phẩm là Xô Nhựa, Khay Nhựa, …. Và các bạn đang phải làm một công việc là tính toán theo dõi việc xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất cho các sản phẩm này.

-      Bảng dữ liệu nguồn này chỉnh là bảng để định nghĩa cho việc thực hiện việc nhập liệu nhanh trên bảng nhập liệu. Các bạn càng định nghĩa tốt cho bảng dữ liệu nguồn thì khi nhập liệu nhanh và thuận tiện

-      Bảng nhập liệu: là nơi theo dõi việc xuất kho NVL để sản xuất sản phẩm.

Như các bạn có thể thấy như trên ví dụ đối với bảng nhập liệu theo dõi xuất kho vật liệu để sản xuất. Nếu theo các nhập liệu theo các truyền thống để nhập liệu theo cách truyền thống thì bạn phải nhập và nhớ rất nhiều mã.

        + Như ví dụ trên các bạn khi theo dõi việc sản xuất sản phẩm sẽ phải nhập DTHCP sau đó kiểm tra việc sản xuất sản phẩm gì và dựa và tiêu thức DTTHCP để lấy ra các thông tin về KMCP, TEN_VATLIEU, NOTK, COTK, MA_VLSPHH, DINH_MUC việc nhập liệu như vậy làm khiến cho công việc trở lên rất phức tạp, làm mất rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu

Trong VIDEO bên dưới Bluesofts đã demo cho các bạn tính năng nhập liệu nâng cao trên phần mềm Add-In A-Tools sẽ giúp các bạn nhập liệu với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với cách bạn nhập liệu so với cách truyền thống giúp công việc nhập liệu trở lên đơn giản và chính xác.

Xem thêm bài viết hướng dẫn sử dụng Add - In A-Tools
Link tải file Excel DEMO: TẠI ĐÂY
tải phần mềm Add-in A-Tools:TẠI ĐÂY
video hướng dẫn cài dặt Add-In A-Tools:TẠI ĐÂY
video hướng dẫn dẫn thiết lập nhập liệu nhanh P1:TẠI ĐÂY