You are here:: Video hướng dẫn quản lý hàng hóa theo vị trí trong kho
 
 

Quản lý hàng hóa theo vị trí trong kho

Video hướng dẫn quản lý hàng hóa theo vị trí đặt hàng - Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver của Bluesofts:
Khi một mặt hàng nhập vào kho, trong kho quy định các vị trí ở ngăn, kệ đặt hàng thì việc quản lý hàng hóa phải đảm bảo việc đặt hàng đùng vị trí, xuất ra tự động lấy đúng vị trí, báo cáo tồn kho, thẻ kho, tổng hợp nhập xuất tồn cũng phải chỉ ra vị trí đặt hàng,...