You are here:: Nghiệp vụ bầu cử Đại hội cổ đông Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong phần mềm kiểm phiếu, bầu cử ĐHĐCĐ bằng mã vạch
 
 

Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong phần mềm kiểm phiếu, bầu cử ĐHĐCĐ bằng mã vạch

Phần mềm BS Vote tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.
 -  Kiểm phiếu theo quy trình bán tự động: Hệ thống máy tính không có máy quét mã vạch  (Barcode Reader) .
 -  Kiểm phiếu tự động: Hệ thống máy tính kết hợp với máy quét mã vạch .  Vì vậy người dùng không phải nhập mã đại biểu bằng tay.
Cả 2 hệ thống trên đều thực hiện qua các máy tính được nối mạng, dữ liệu được tập trung về máy chủ đảm bảo tốc độ nhanh, chính xác và an toàn.
Để thiết lập tham số hệ thống trong phần mềm kiểm phiếu, bầu cử ĐHĐCĐ bằng mã vạch, các bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, các bạn chọn vào biểu tượng phần mềm ở Desktop hoặc vào trong phần đã cài đặt phần mềm (C:\Program Files (x86)\BS Vote - Phan mem kiem phieu dai hoi dong co dong) để khởi động phần mềm. Khi hiển thị màn hình phần mềm, các bạn chọn vào màn hình "Bầu đại hội đồng cổ đông: HĐQT, BKS,..."
 
 
 
Bước 2: Sau khi các bạn chọn vào màn hình bầu đại hội đông cổ đông, phần mềm sẽ hiển thị màn hình đăng nhập, các bạn điền đầy đủ các thông tin để đăng nhập vào hệ thống gồm: tên máy chủ, tên truy cập, mật khẩu và tên csdl sau đó các bạn chọn vào kết nối để đăng nhập vào hệ thống của phần mềm.
 
 
Bước 3: Khi đăng nhập vào phần mềm, các bạn vào menu thiết lập - > chọn tới thiết lập tham số hệ thống
 
 
Bước 4: Trong màn hình thiết lập hệ thống, các bạn thiết lập các thông tin như sau:
 
 
  - Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ mà công ty bạn sử dụng gồm Tiếng Anh và Tiếng Việt.
  - Số đơn vị thập phân số lượng hàng: Là số đơn vị thập phân sau phần số cổ phần sẽ hiển thị bao nhiêu số thập phân.
  - Định dạng ngày: Kiểu hiển thị ngày tháng trong phần mềm, mặc định là ngày/tháng/năm.
  - Loại tiền tệ: Loại tiền tệ được sử dụng trong phần mềm.
  - Tiền tệ: ký tự hàng ngàn: là phần ngăn giữa ký tự hàng ngàn trong cổ phần là dấu phẩy (theo chuẩn Anh-Mỹ).
  - Tiền tệ: ký tự thập phân: là phần ngăn giữa ký tự số nguyên và phần thập phân là dấu chấm (theo chuẩn Anh-Mỹ).
  - Hiển thị ký hiệu tiền tệ: Là trong phần cổ phần có hiển thị ký hiệu loại cổ phần hay không?
  - Cổ đông ủy quyền 1 lần hết cổ phần: Là khi cổ đông ủy quyền toàn bộ cổ phần cho một cổ đông (hoặc một người không phải cổ đông) đi dự đại hội thay cho mình, nhưng số cổ phần vẫn mang tên người ủy quyền. Người đi dự đại hội chỉ là người đại diện cho người ủy quyền.
  -  Mẫu kiểm phiếu báo gồm nội dung bầu cử: Là trong mẫu kiểm phiếu gộp sẽ bao gồm cả nội dung bầu cử và nội dung kiểm phiếu.
  - Đường dẫn báo cáo: Là đường dẫn tới thư mục báo cáo để xem và in trên phần mềm.
  - Sữa báo cáo: Khi chọn vào sữa báo cáo, chức năng này sẽ cho phép bạn sữa tất cả các báo cáo trong phần mềm.
  - Kiểm tra dữ liệu hợp lệ: Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không.
Sau khi hoàn thành thiết lập tham số hệ thống phù hợp với nhu cầu của công ty, các bạn chọn vào "Lưu" để lưu lại thiết lập.
Để tìm hiểu thêm thông tin phần mềm tại đây: Link phần mềm