You are here:: Lập trình VBA tạo Userform tìm kiếm nhanh nhiều cột ứng dụng hàm BS_Vlookup
 
 

Lập trình VBA tạo Userform tìm kiếm nhanh nhiều cột | Hàm BS_VLOOKUP

Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn lập trình VBA, tạo Userform để tìm kiếm nhanh dữ liệu nhiều cột, code ngắn gọn và tốc độ chạy siêu tốc với sự hỗ trợ của hàm BS_VLOOKUP. Video được thực hiện bởi NỮ chuyên viên Excel & VBA Công ty Cổ phần BLUESOFTS.