You are here:: Kiến thức Excel Ôn tập ví dụ ứng dụng khóa Excel nâng cao (Gộp dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu,...)
 
 

Ôn tập ví dụ ứng dụng khóa Excel nâng cao (Gộp dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu,...)

[Học Excel Nâng Cao]: Ôn tập ví dụ ứng dụng khóa Excel nâng cao:
+ Gộp dữ liệu từ nhiều File
+ Hướng dẫn chuyển đổi công thức sang giá trị
+ Hướng dẫn chuyển đổi Font chữ trên Excel
+ Hướng dẫn đọc số thành chữ trên Excel
+ Hướng dẫn Lấy ra danh sách duy nhất trên Excel
Link File Excel thực hành: bluesofts.net/downloads/chuyende9_2.zip