You are here:: Kiến thức Excel Quản trị nhu cầu nguyên vật liệu trong sản xuất
 
 

Quản trị nhu cầu nguyên vật liệu trong sản xuất

Mục đích ứng dụng:

- Tính toán nhanh, tự động lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất trong khoảng thời gian nhất định. 

- Dễ dàng so sánh giữa lượng NVL cần cho sản xuất và lượng tồn kho hiện tại để quản trị hàng tồn kho được tối ưu và hiệu quả hơn.

- Là căn cứ để lấy hóa đơn NVL đầu vào, hợp lý hóa chi phí trong xử lý thuế

Mô hình ứng dụng:

Căn cứ vào định mức nguyên vật liệu (BOM-Bill of Material) và kế hoạch sản xuất để tự động tính toán ra lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất. Kế hoạch sản xuất có thể được đưa ra có thể dựa theo đơn đặt hàng của khách hàng, dự kiến sản xuất... Dựa trên kết quả tính toán tự động về nhu cầu NVL, người quản lý sản xuất, bộ phận quản lý kho, phòng kế toán, ban giám đốc dễ dàng đưa ra quyết định trong việc nhập xuất NVL và sử dụng tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp

Yêu cầu ứng dụng:

Chương trình được thiết kế dựa vào tính năng nhập liệu nâng cao - Advance Input, chức năng lập báo cáo động bằng hàm BS_SQL, VBA trong Excel và kỹ thuật Excel nâng cao trong tạo Validation, Menu và lập mẫu biểu. Do vậy, khi sử dụng ứng dụng cần phải cài đặt Add-in A-Tools và Enable Macro (VBA) trong Excel.

Download:

Tải file excel ứng dụng quản trị nhu cầu nguyên vật liệu: Download

Tải ứng dụng Add-In A-Tools chia sẻ Excel qua mạng và lập báo cáo động: Download