You are here:: Kiến thức Excel Hướng dẫn lấy và cập nhật dữ liệu từ Access vào Excel
 
 

Hướng dẫn lấy và cập nhật dữ liệu từ Access vào Excel

Việc quản lý, lưu trữ một khối lượng cơ sở dữ liệu lớn trên Excel của nhiều công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý và sử dụng (thời gian mở file, cập nhật, làm việc dữ liệu rất chậm, hiện tượng đơ máy, treo excel, mất dữ liệu,... sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả làm việc). Để khắc phục những vấn đề trên, một số công ty đã thay thế việc lưu dữ liệu với dung lượng lớn trên Excel bằng cách lưu dữ liệu sang Access. Nhưng vấn đề đặt ra là khi cần lấy một bảng dữ liệu để làm báo cáo trên excel, sau đó trong bảng csdl Access mình lại nhập liệu thêm bản ghi vào bảng dữ liệu trong Access thì trên Excel có tự động cập nhật không?
Mình xin chia sẻ cho các bạn công cụ Add-in A-Tools cho phép lấy và cập nhật tự động dữ liệu từ Access vào Excel trong video dưới đây.
 
 
Để lấy và cập nhật dữ liệu từ Access vào Excel, các bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập CSDL trên Access 
Bước 2: Download và cài đặt phần mềm Add-in A-Tools
+ Download Add-in A-Tools: Tại đây
+ Cài đặt phần mềm Add-in A-Tools, xem chi tiết tại video dưới đây:
 
 
Bước 3: Sử dụng công cụ SQL Builder để lấy dữ liệu từ Access (các bạn xem chi tiết trong video trên)
 Ngoài ra, phần mềm Add-in A-Tools còn cho phép liên kết tới cơ sở dữ liệu của các phần mềm kế toán như Misa, Fast, Bravo,...
Xem video hướng dẫn tại đây: Link video