You are here:: Kiến thức Excel Những hạn chế khi dùng Advanced Filter và giải pháp khắc phục
 
 

Những hạn chế khi dùng Advanced Filter và giải pháp khắc phục

Advanced Filter trích lọc dữ liệu nhiều điều kiện. Dữ liệu sẽ được lấy ra tĩnh, không làm nặng file và tăng hiệu quả công việc,tiết kiệm thời gian để có thể làm thêm nhiều công việc khác. Bên cạnh những tiện lợi đã có thì Advanced Filter tồn tại các nhược điểm cần được khắc phục bằng một công cụ khác mạnh và hiệu quả hơn.

CÁC HẠN CHẾ KHI DÙNG ADVANCE FILTER TRONG EXCEL
1. Phải lấy toàn bộ các cột trong bảng dữ liệu nguồn - Không phù hợp với nhu cầu chỉ lấy một vài cột trong vùng dữ liệu gốc.
2. Phải tạo vùng tiêu chuẩn, mỗi khi thay đổi điều kiện là phải làm 2 động tác, nhập điều kiện và chạy lại Advance Filter - Không linh hoạt.
3. Kết quả lấy ra của Advance Filter đống vai trò và vùng dữ liệu trung gian cần xử lý tiếp trước khi cho ra báo cáo cuối cùng. Vì dữ liệu lấy ra là nhiều cột, số dòng có thể ít hoặc nhiều và tràn xuống các dòng dưới nên nếu ta trình bày báo cáo có cấu trúc kiểu như dòng tổng cộng cuối cùng, chữ ký,.... là nguy cơ bị ghi đè mất.
4. Khi dữ liệu gốc của file Excel nhiều , cỡ > 20000 dòng thì tốc độ sẽ rất chậm.
5. Advance Filter thường chỉ lọc dữ liệu đơn thuần 1 bảng mà thôi, nếu muốn ghép các dữ liệu của bảng khác phải dùng các hàm tìm và lấy giá trị như Vlookup điều này làm dữ liệu file Excel đầy lên và tốc độ sẽ càng chậm.
6. Kết quả trích lọc chỉ là dữ liệu nguyên bản, không thể vừa lọc vừa thống kê nhóm với các hàm như SUM, COUNT, MIN, MAX,...
(*) GIẢI PHÁP
Phương pháp trích lọc dữ liệu nhiều điều kiện trong Excel bằng ngôn ngữ SQL đảm báo linh hoạt, tốc độ nhanh, nó là một trong các giải pháp quan trọng cứu các file Excel nặng, nhiều công thức không thể mở được hoặc chạy quá chậm chỉ vì nó đã được làm bằng công thức truyền thống thuần Excel (basic). Ứng dụng ngôn ngữ SQL là một hướng tốt trong việc xử lý nhiều dữ liệu trong Excel. Việc học nó không phải là khó nếu chúng ta có cách học đúng.
Video: