You are here:: Kiến thức Excel Tạo hàm tách họ tên trong Excel
 
 

Tạo hàm tách họ tên trong Excel

Đôi khi chúng ta gặp những trường hợp cần tách họ tên của một danh sách nhận viên, học sinh, hay sinh viên  chẳng han. Chúng ta phải kết hợp nhiều công thức trong Excel, bài này mình hướng dẫn cho các bạn một hàm trong Excel, mà chỉ cần copy về là sử dung được. Để copy hàm này các bạn làm như sau:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím ALT+F11 để vào môi trường VBA. Vào menu Insert->Module - Tạo module

Bước 2: Copy đoạn code dưới đây dán vào module

'----COPY CODE

Function TachHoTen(ByVal sHoVaTen As String, Optional ByVal bLayHo As Boolean = True) As String  

    Dim p As Long

    p = InStrRev(sHoVaTen, " ")

    If bLayHo Then

    TachHoTen = Left(sHoVaTen, p - 1)

    Else

    TachHoTen = Right(sHoVaTen, Len(sHoVaTen) - p)

    End If

End Function

'----------

Bước 3: ALT+F11 để trở về môi trường bảng tính của người dùng

 

Giả sử cần tách họ tên trong ô A1, công thức như sau:

B1=TachHoTen(A1,true)

- Nếu đối số thứ 2 là  True thì kết quả trả về là Họ.

- Nếu đối số thứ 2 là  False thì kết quả trả về là Tên.

 

 Để trải nghiệm thêm nhiều kiến thức về VBA và phương pháp lập trình , mình xin giới thiệu tới các bạn khóa đào tạo lập trình VBA cơ bản trong Excel tại công ty cổ phần Bluesofts, khóa học sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ ích, đáp ứng nhu cầu công việc của mình.

Để tìm hiểu về nội dung, chương trình khóa học, các bạn truy cập link sau : Link khóa học