You are here:: Kiến thức Excel Sử dụng các Control điều khiển nâng cao trong Excel
 
 

Sử dụng các Control điều khiển nâng cao trong Excel

 Trong thực tế, những người sử dụng Excel , tìm hiểu về  Excel và ứng dụng các công cụ trên Excel còn rất hạn chế. Cũng có một số người tìm hiểu về các điều khiển nâng cao trên Excel, nhưng các bạn chỉ tìm hiểu một mức cơ bản mà không nhìn thấy được những cái chuyên sâu ẩn hiện trong Control.  Dưới đây là một ví dụ cơ bản về control mà khi các bạn tham gia khóa đào tạo Excel cơ bản tại công ty cổ phần Bluesofts thì các bạn sẽ được trãi nghiệm.

Để lấy được các control thì chúng ta làm như sau: Vào thẻ Developer -> Insert  và chọn kiểu control bạn cần.

Khi đấy chúng ta có được control như chúng ta cần, để điểu chỉnh control các bạn click chuột phải vào control, chọn Format control

                          (Tham khảo thêm tại khóa đào tạo Excel cơ bản của công ty cổ phần Bluesofts)

 Khi chọn xong, sẽ hiện thị ra Form control các bạn làm tiếp bước sau, vào phần control:và chọn địa chỉ nhận giá trị control tại Cell Link để khi chúng ta dùng công thức làm điều kiện hiễn thị, tại phần Input range chính là vùng dữ liệu với control combo box để xổ ra một danh sách như mong muốn.

Khi hoàn thành các bạn chon ok để nhận kết quả
 Tải file ví dụ tại đây: Download