You are here:: Kiến thức Excel Định dạng theo điều kiện Conditional Formatting
 
 

Định dạng theo điều kiện Conditional Formatting

Định dạng theo điều kiện là công cụ cho phép bạn áp dụng định dạng cho một ô (cell) hay nhiều ô (range of cells) trong bảng tính và sẽ thay đổi định dạng tùy theo giá trị của ô hay giá trị của công thức. Conditional Formatting được Microsoft bổ sung vào Excel kể từ phiên bản Microsoft Excel 97. Conditional Formatting trong Excel là một công cụ mạnh giúp chúng ta định dạng các chuỗi văn bản trong các ô, các giá trị và các ô về màu sắc, kiểu mẫu nền, kẻ khung…
Conditional Formatting trong các phiên bản Excel 2003 trở về trước có một số giới hạn về số lượng điều kiện (tối đa là 3) và điều này đã được khắc phục trong phiên bản Excel 2007 với số lượng điều kiện cho phép là 64.
Để thiết lập được định dạng tự động như vậy. Chúng ta phải thành lập Conditional Formatting. 
Yêu cầu:     
 
Bước 1: Bôi đen ô cần định dạng điều kiện, tìm đến thẻ "Home", chọn "Conditional Formatting", chọn tiếp "New Rule"
 
.
         Bước 2: Sau khi chọn "New Rule", bảng thiết lập hiển thị, ở đây chúng ta chon mục "User a Formula ..." để dùng công thức. Chúng ta sẽ cập nhật công thức điều kiện vào ô Format Values where .... 
        Bước 4: Vào Format để chọn kiểu định dạng.
            Number chính là kiểu hiện thị của dữ liệu...
            Front là kiểu chữ, màu chữ, ..
            Border là định dạng viền, kẻ bảng cho vùng dữ liệu,...
            Fill là chọn kiểu màu nền...
Trên đây chỉ là một phần nhỏ về định dạng Conditional Formatting nằm trong khóa đào tạo Excel nâng cao của công ty cổ phần Bluesofts. Để tìm hiểu chuyên sâu hơn, trải nghiệm nhiều ví dụ hữu ích hơn, các bạn tham khải tại khóa đào tạo Excel nâng cao của công ty cổ phần Bluesofts.
Còn đây là file ví dụ, các bạn download tại đây tại đây: Download