You are here:: Kiến thức Excel Tổng hợp về phần mềm A-Tools trên Excel
 
 

Tổng hợp về phần mềm A-Tools trên Excel

Như chúng ta đã biết, Add -In A-Tools là một công cụ rất mạnh được tích hợp trên Excel. Với các tính năng làm báo cáo, chia sẽ qua mạng lan, còn có nhiều tính năng phụ khác đáp ứng cho mọi nhân viên văn phòng, kế toán,... thường xuyên sử dụng Excel

Tính năng làm báo cáo là tính năng hay nhất để làm báo cáo, người dùng lấy ra một mảng dữ liệu chỉ bằng một công thức. Còn nếu sử dụng công thức trong Excel chúng sẽ phải làm số hàng nhân với số cột ra tổng số công thức trong một mảng. Như thế sẽ làm nặng file, làm chậm quá trình làm việc, hiểu quả công việc sẽ không cao, làm chậm kế hoạch,... 

Tính năng chia sẽ qua mạng lan: Để chia sẽ một file Excel qua mạng lan, chúng ta thường Share full thư mục, để cho nhiều người dùng truy cập vào và soạn thảo, cập nhật dữ liệu. Nhưng chia sẽ như thế sẽ không có tính bảo mật, dễ mất dữ liệu, mất thông tin quan trọng,...Giờ đây, công cụ A-Tools hỗ trợ chia sẽ qua mạng lan, internet, cho nhiều người dùng, có chế độ phần quyền chặt chẽ, không sợ mất mát dữ liệu, thông tin,...

Các tính năng phụ của A-Tools đáp ứng các nhu cầu cơ bản của một nhân viên văn phòng thường sử dụng Excel, đọc số thành chữ, chuyển kiểu số sang văn bản, tính tổng nhiều điều kiện chỉ bằng click chuột,....

Để xem tổng quan về các chức năng của A-Tools, các bạn xem video hướng dẫn cụ thể sau: