You are here:: Kiến thức Excel Nhóm dữ liệu trên Excel và A-Tools
 
 

Nhóm dữ liệu trên Excel và A-Tools

Để giải quyết một bài toán nhóm dữ liệu theo từng mã khách hàng, chúng ta thường dùng nhiều công thức trong Excel kết hợp lại với nhau. Vì thế chúng ta cần một lượng kiến thức đủ lớn, cộng thêm kỹ năng lồng ghép công thức một cách linh hoạt và kỹ năng thiết kế bảng phụ để tổng hợp được ưu việt hơn.

Để giải quyết bài toán như thế, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhóm dữ liệu chỉ bằng một công thức trong Excel và A-Tools.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng từ khóa GROUP BY:
GROUP BY group_by_expression: Được dùng khi bạn muốn thống kê chỉ tiêu số lượng và nhóm theo một hoặc nhiều đối tượng. group_by_expression: là danh sách các cột được nhóm, các cột được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,)
Các hàm dùng để thống kê thường dùng gồm: SUM , COUNT , AVG , MIN ,MAX

Mình có bài tập như sau: Lập sổ gồm các cột: MA_VLSPHH, Tên hàng, Tổng số lượng hàng, điều kiện LOAI_PHIEU là nhập (N)

Để xem chi tiết về bài làm các bạn xem tại video sau: