You are here:: Kiến thức Excel Các hàm thống kê có điều kiện trong excel - Hàm Countif, Sumif, Countifs, Sumifs trong Excel
 
 

Các hàm thống kê có điều kiện trong excel - Hàm Countif, Sumif, Countifs, Sumifs trong Excel

SƯU TẦM VÀ CHỈNH SỬA

A. Hàm Countif:

1. Chức năng của hàm Countif
Hàm Countif dùng để đếm các ô trong vùng dữ liệu theo một điều kiện.
2. Công thức hàm Countif
Countif (range, criterial)
Giải thích: 

 • range – Vùng điều kiện chứa điều kiện cần đếm
 • criterial – Điều kiện. Điều kiện có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản để xác định ô sẽ được đếm. Có thể kết hợp các ký tự đặt biệt trong điều kiện: ? đại diện 1 ký tự, * đại diện nhiều ký tự.


3. Ví dụ về hàm Countif trong Excel
Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy thống kê số học sinh trong lớp theo bảng Xếp loại học sinh.
Áp dụng hàm Countif vào trường hợp này, ta có Kết quả tại ô C17 như sau:
C17 = Countif (E5:E14,”Giỏi”)
Trong đó:


 

 • E5:E14 là vùng dữ liệu, chứa dữ liệu để đếm.
 • Giỏi” là điều kiện (Criterial)


Hàm Countif sẽ đếm tất cả những ô thỏa mãn điều kiện là “Giỏi” trong vùng dữ liệu từ E5 đến E14 ngược lại sẽ không tính.
Tương tự cho các ô còn lại với trường hợp đếm số học sinh Khá, Trung Bình, Yếu.
C18 = COUNTIF(E5:E14,”Khá”)
C19 = COUNTIF(E5:E14,”Trung Bình”)

C20 = COUNTIF(E5:E14,”Yếu”)

 


Kết quả dùng hàm Countif để thống kê số Học sinh theo cột Xếp loại
B. Hàm Countifs:
1. Chức năng của hàm Countifs
Hàm Countifs tương tự như hàm Countif, nhưng đếm tổng số ô theo nhiều điều kiện cùng một lúc trong vùng dữ liệu.
2. Công thức hàm Countifs
Countifs (range 1criteria 1range 2, criteria 2, range 3, criteria 3, …)
Giải thích:


 

 • range 1, range 2, range 3, …Vùng điều kiện 1 chứa điều kiện 1, vùng điều kiện 2 chứa điều kiện 2, vùng điều kiện 3 chứa điều kiện 3,…
 • criteria 1, criteria 2, criteria 3, …: điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3, … tương ứng với các vùng điều kiện ở trên.3. Ví dụ về hàm Countifs trong Excel
Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy thống kê:


 

 • TH1: Số học sinh Nam có học lực Giỏi tại B8.
 • TH2: Số học sinh Nữ có Điểm >= 5 tại ô B9.Áp dụng hàm Countifs vào TH1, ta có Kết quả tại ô B8 như sau: = Countifs(B2:B6,”X“,D2:D6,”Giỏi“) => Kết quả trả về là 2 (học sinh)
Trong đó:


 

 • B2:B6 là vùng dữ liệu cột Nam, “X” điều kiện là Nam
 • D2:D6 là vùng dữ liệu cột Học lực, “Giỏi” là điều kiệnÁp dụng hàm Countifs vào TH2, ta có Kết quả tại ô B9 như sau: = Countifs(C2:C6,”X“,E2:E6,”>=5“) => Kết quả trả về là 1 (học sinh)
Trong đó:


 

 • C2:Clà vùng dữ liệu cột Nữ, “X” điều kiện là Nữ
 • E2:E6 là vùng dữ liệu cột Điểm, “>=5” là điều kiện 

Kết quả dùng hàm Countifs để thống kê

C. Hàm Sumif:
Hàm Sumif là một trong những hàm thống kê có điều kiện trong Excel, được sử dụng khá phổ biến trong Excel, được ứng dụng vào học tập, công việc văn phòng,… Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ nhất về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm Sumif trong Excel.
1. Chức năng của hàm Sumif trong Excel
Hàm Sumif dùng để tính tổng theo một điều kiện. Tính tổng cho các ô trong vùng cần tính tổng (Sum_range) thỏa mãn điều kiện (Criteria) theo vùng điều kiện (range).
2. Cú pháp của hàm Sumif trong Excel
Sumif (range, criteria, sum_range)
Sumif (Vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)
Giải thích:


 

 • Range: Vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện (Criteria)
 • Criteria: Điều kiện
 • Sum_range: Vùng cần tính tổng3. Ví dụ hàm Sumif trong Excel
Ví dụ 1: Cho bảng tính như mẫu bên dưới. Hãy tính tổng lương cho Phòng Ban là "Kế hoạch" tại ô E15.

Áp dụng hàm Sumif để tính tổng lương cho phòng ban Kế hoạch tại ô E15 ta có. E15=SUMIF(D5:D12,”Kế hoạch”,E5:E12)
Trong công thức này:

 

 • D5:D12 – Vùng chứa dữ liệu cần so sánh với điều kiện: Kế hoạch
 • “Kế hoạch” – Điều kiện (Criteria)
 • E5:E12 – Vùng cần tính tổng 

Kết quả sau khi sử dụng hàm Sumif thống kê như sau:


 D. Hàm Sumifs:
Hàm Sumifs là hàm thống kê theo nhiều điều kiện trong Excel, được sử dụng khá phổ biến trong Excel, được ứng dụng vào học tập, công việc văn phòng,… Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ nhất về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm Sumifs trong Excel.
1. Chức năng của hàm Sumifs trong Excel
Hàm Sumifs dùng để tính tổng theo nhiều điều kiện. Tính tổng cho các ô trong vùng cần tính tổng (Sum_range) thỏa mãn điều kiện 1 (Criteria 1) theo vùng điều kiện 1 (range 1), điều kiện 2 (Criteria 2) theo vùng điều kiện 2 (range 2),… Chỉ áp dụng cho điều kiện và.
2. Cú pháp của hàm Sumif trong Excel
Sumif (sum_range, range 1, criteria 1, [range 2, criteria 2], … )
Giải thích:


 

 • Sum_range: Vùng cần tính tổng
 • Range 1: Vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện 1 (Criteria 1)
 • Criteria 1: Điều kiện 1
 • Range 2: Vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện 2 (Criteria 2)
 • Criteria 2: Điều kiện 23. Ví dụ hàm Sumifs trong Excel
Ví dụ 1: Cho bảng tính như mẫu bên dưới. Hãy tính tổng thành tiền cho sản phẩm “Laptop” có Loại “A” tại ô C14
Áp dụng hàm Sumifs để tính tổng thành tiền cho sản phẩm “Laptop” có Loại “A” tại ô C14=SUMIFS(E2:E7,A2:A7,"A",B2:B7,"Laptop")
Trong công thức này:


 

 • E2:E7: Vùng cần tính tổng
 • A2:A7: Vùng chứa dữ liệu cần so sánh với điều kiện 1: “A”
 • “A”: Điều kiện 1 (Criteria 1)
 • B2:B7: Vùng chứa dữ liệu cần so sánh với điều kiện 2: “Laptop”
 • "Laptop": Điều kiện 2 

Kết quả sau khi sử dụng hàm Sumifs thống kê như sau:
 


 Nhân đây mình xin giới thiệu các bạn hóa học Excel cơ bản của Bluesofts.Khóa học “Excel Cơ Bản” do Trung tâm đào tạo thực hành Bluesofts thiết kế và thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp.Với phương pháp giảng dạy “Lý thuyết gắn liền thực hành” đơn giản, dễ hiểu cùng với giáo trình do Trung tâm đào tạo thực hành Bluesofts thiết kế dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thầy Nguyễn Duy Tuân (người tạo ra rất nhiều bài viết và sản phẩm hữu ích cho cộng đồng Excel Việt Nam) ngắn gọn, xúc tích, gắn với các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp. Không gian học tập thân thiện, chuyên nghiệp, phòng máy vi tính kết nối mạng internet, máy chiếu projector phục vụ cho việc học tập và giảng dạy. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của các giáo viên cũng là cán bộ đang làm tại các doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình, tận tâm. Chúng tôi cam kết các học viên sẽ nhận được các kiến thức đầy đủ, chắc chắn làm thực tế trong môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp.
Sau khi kết thúc khóa học Excel Cơ Bản học viên yên tâm làm được các công việc tính toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Khóa học này là tiền đề để học viên tự tin học tiếp các khóa học nâng về Excel như: Excel nâng cao, Lập trình VBA trong Excel cơ bản, Lập trình VBA trong Excel nâng cao,…

Chi Tiết Nội Dung Và Đăng Ký Khóa Học