You are here:: Kiến thức Excel Những vấn đề thường gặp khi sử dụng A-Tools
 
 

Những vấn đề thường gặp khi sử dụng A-Tools

- Hướng dẫn khắc phục lỗi ẩn menu A-Tools

 

Vào File -> Option -> AddIns -> Nhìn xuống dưới chỗ Manager -> mũi tên xuống chọn Disnable Items -> Go -> click vào A-Tools... -> Enable -> Ok -> Đóng tất cả file Excel

- Khắc phục lỗi đường dẫn công thức BS SQL

Khi chúng ta tích vào công thức và thấy trên Excel hiện CT='C:\A-Tools\A-Tools.xla'!bs_Sql("SELECT RECNO() AS [STT], * FROM DMKH "). Thì đây chính là một vấn đề khiên nhiều bạn sử dung A-Tools gặp phải.  

Cách khắc phục như sau: Các bạn vào File -> Option -> Add –Ins -> Nhìn xuống dưới chỗ Manager ->chon Go -> Browse.. -> C-Atools -> chon tới file excel phía dưới ->Ok. Đóng tất cả file Excel mở lại.