You are here:: Kiến thức Excel Tạo công thức mảng đơn giản trong excel – với nhiều điều kiện chỉ bằng click chuột
 
 

Tạo công thức mảng đơn giản trong excel – với nhiều điều kiện chỉ bằng click chuột

Chào các bạn, 

Công thức mảng trong Excel là một kỹ thuật nâng cao trong làm công thức Excel, nó cho phép thực hiện nhiều điều kiện, xử lý các bài toán rất khó với nhiều điều kiện ràng buộc nhau. Để giải quyết các bài toán về công thức mảng, kết hợp với nhiều điều kiên, các bạn thường phải dùng 1 mảng để so sánh với một giá trị hoặc một mảng khác, và bạn cần phải có kiên thức cơ bản về công thức mảng. Trong quá trình làm bạn gõ công thức sẽ không tránh nhiều vấn đề sai sót và kết quả sai hoặc một số vấn đề liên quan trong quá trình gõ công thức.

Vậy hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho những bạn chưa có thời gian tìm hiểu về công thức mảng, và đang có nhu cầu muốn tìm hiểu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lập công thức mảng chỉ bằng click chuột, công thức mảng sẽ được tạo rất nhanh, chính xác, các bạn có thể chỉnh sữa công thức cho đúng với yêu cầu bài toán của mình. Khi tạo xong các bạn không cần cài đặt A-Tools Free vẫn có thể sử dụng như các công thức Excel thông thường khác.

Ví dụ để giải bài toán tính tổng của một mặt hàng theo điều kiên loại phiếu. Công thức chúng ta cần là sẽ là:

=SUM(IF($I$5:$I$19=$E30,IF($L$5:$L$19="X",IF(MONTH($D$5:$D$19)=8,$M$5:$M$19,0),0),0))

Nhưng ở đây mình cùng công cụ A-Tools chỉ cần click chuột để tạo ra được ạ. Dưới đây mình có kèm theo video hướng dẫn.

Add-In A-Tools - Tạo báo cáo động, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet nhiều người dùng chung