You are here:: Kiến thức Excel TỔ HỢP PHÍM TẮT TÁC DỤNG TRÊN EXCEL
 
 

TỔ HỢP PHÍM TẮT TÁC DỤNG TRÊN EXCEL

STT TỔ HỢP PHÍM TẮT TÁC DỤNG EXCEL (Sưu Tầm)
1 F2 Sửa công thức
2 F5 Di chuyển đến địa chỉ ô
3 F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng anh
4 F12 Lưu tài liệu với tên khác
5 Ctrl + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ cột
6 Shift + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ hàng
7 Ctrl + 0 Ẩn cột hoặc một số cột được chọn
8 Ctrl + 9 Ẩn dòng hoặc một số dòng được chọn
9 Ctrl + 1 Mở hộp thoại Format Cells
10 Ctrl + - (dấu trừ) Xóa hàng hoặc cột
11 Ctrl + Shift + + (dấu cộng) Thêm hàng hoặc dòng
12 Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) Nhập ngày hiện tại
13 Ctrl + Shift + ; (dấu chấm phẩy) Nhập giờ hiện tại
14 Ctrl + ' (dấu phẩy trên) Copy và sửa công thức từ ô phía trên nó
15 Ctrl + A Bôi đen toàn bộ vùng
16 Ctrl + B Bật/tắt chữ đậm
17 Ctrl + I Bật/tắt chữ nghiêng
18 Ctrl + U Bật/tắt chữ gạch chân đơn
19 Ctrl + F Tìm kiếm ký tự/cụm từ
20 Ctrl + G Di chuyển đến địa chỉ ô
21 Ctrl + H Tìm kiếm và thay thế ký tự/cụm từ
22 Ctrl + K Tạo liên kết (link)
23 Ctrl + W Đóng File
24 Ctrl + C Sao chép (copy) nội dung đã chọn (bôi đen)
25 Ctrl + X Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
26 Ctrl + V Dán (Paste) tài liệu (nội dung đã sao hoặc cắt)
27 Ctrl + Z Bỏ qua lệnh vừa làm
28 Ctrl + N Tạo File mới
29 Ctrl + O Mở File đã có
30 Ctrl + S Lưu nội dung File
31 Ctrl + P In ấn File
32 Ctrl + R Copy công thức (số liệu) sang một hoặc nhiều ô bên cạnh phải
33 Ctrl + D Copy công thức (số liệu) xuống một hoặc nhiều ô bên dưới
34 Ctrl + dấu ngã (phía dưới chữ Esc) Mở/tắt toàn bộ công thức trong bảng tính
35 Ctrl + F2 Xem hình ảnh nội dung File trước khi in
36 Ctrl + F1 Mở/Ẩn thanh công cụ
37 Ctrl + F3 Bật hộp thoại Name Manager (hộp thoại ẩn công thức hoặc vùng)
38 Ctrl + F4 Tắt hộp thoại đang làm việc
39 Ctrl + Home Về đầu trang
40 Ctrl + End Về cuối trang
41 Ctrl + Pg Up Chuyển sang Sheet phía trước
42 Ctrl + Pg Dn Chuyển sang Sheet phía sau
43 Ctrl + Shift + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ Sheet
44 Ctrl + Shift + F Mở hộp thoại Format Cells
45 Ctrl + Shift + U Bật/tắt mở rộng thanh công thức Fx
46 Ctrl + Shift + 7 Bo viền vùng được chọn
47 Ctrl + Shift + - (dấu trừ) Xóa viền vùng được chọn
48 Alt + F4 Tắt hộp thoại đang làm việc
49 Alt + F8 Mở hộp thoại Macro
50 Alt + 2 Mở lịch sử lệch làm trước đó
51 Alt + = Mở công thức SUM
52 Alt + ' Bật hộp thoại Style (lựa chọn các Tab trong hộp thoại Format Cells)
53 Alt + Shift + F1 Tạo thêm Sheet mới
54 Alt + Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc
55 Alt + mũi tên xuống Xổ ra danh sách trong Filter
56 Pg Up Lên một đoạn trong trang
57 Pg Dn Xuống một đoạn trong trang
58 Tab Sang phải từng ô
59 Shift + Tab Sang trái từng ô
60 Shift + Enter Lên trên từng ô

Hiện tại công ty có tổ chức các khóa học liên quan tới Excel cơ bản, Excel nâng cao, Tạo báo cáo trên Excel ... Các bạn có nhu cầu học, tìm hiểu chuyên sâu về Excel, làm nghiệp vụ kế toán, báo cáo thuế... các bạn lên trực tiếp công ty để đăng ký học và trải nghiệm chương trình học vô cùng bổ ích nhé.