You are here:: Kiến thức Excel Hướng dẫn tạo danh sách duy nhất bằng 1 công thức trong SQL Builder
 
 

Hướng dẫn tạo danh sách duy nhất bằng 1 công thức trong SQL Builder

  Bước 1: Cần tải và cài đặt phần mềm A-Tools

        + Dowloand: http://bluesofts.net/

        + Chú ý: Cần xác đinh office 32,64 bit để tải bản A-Tools cho phù hơp. Office 200732 bit. Office 2010 trở lên thì các bạn cần kiêm tra như sau. Các bạn vào File-> option -> help -> nhìn sang  version:…32(bit)

Bước 2: Tạo 1 file dữ liệu

+Tạo file dữ liệu

+Đặt tên vùng dữ liệu : Các bạn nhấn phím tắt CTRL+F3 để đặt tên.

Bước 3: Dùng SQL Builder lấy danh sách duy nhất bằng một công thức.

Các bạn mở file dữ liệu -> tạo 1 sheet mới -> đặt công thức vào 1 ô. Vào A-Tools -> SQL Builder -> kéo bảng KHO vào -> tick vào MA_VLSPHH   -> tiếp tục. Vào đây rồi các bạn kích chuột vào nút THỰC HIỆN. Sẽ có kết quả như sau.

Tại đây ban đặt chuột vào 1 ông trong vùng dữ liệu, các bạn nhấn F2 hoặc kích đúp chuột để chỉnh sữa công thức. Thêm vào sau câu lênh SELECT hàm DISTINCT như sau: =bs_Sql("SELECT DISTINCT KHO.MA_VLSPHH FROM KHO","INSERT=YES;")

Khi gõ xong các bạn nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT +ENTER để nhận kết quả.