You are here:: Kiến thức Excel Lấy danh sách duy nhất trên Excel bằng Add-In A-Tools đơn giản nhất
 
 

Lấy danh sách duy nhất trên Excel bằng Add-In A-Tools đơn giản nhất

Bước 1: Cần tải và cài đặt phần mềm Add-in A-Tools
 + Chú ý: Cần xác định Office 32, 64 bit để download  Add-in A-Tools cho phù hợp. Với Office 2007 trở xuống luôn là 32 bit, Office 2010 trở lên thì các bạn cần kiểm tra như sau: File-> Options -> Help (với Office 2013 trở lên vào Account) -> nhìn sang phần version:… 32 (64 bit)
Bước 2: Tạo 1 file dữ liệu
 + Tạo file dữ liệu
 + Đặt tên vùng dữ liệu: Các bạn bôi đen vùng dữ liệu sau đó nhấn phím tắt CTRL+F3 (chuột phải chọn Define name) để đặt tên.
Bước 3: Dùng SQL Builder lấy danh sách duy nhất bằng một công thức.
Các bạn mở file dữ liệu -> tạo 1 sheet mới -> đặt chuột vào ô đầu tiên của vùng dữ liệu cần trả về -> sau đó vào A-Tools -> SQL Builder -> click 2 lần chuột trái vào tên bảng -> tick vào MA_VLSPHH -> tiếp tục. Vào đây rồi các bạn kích chuột vào nút THỰC HIỆN. 
Tại đây bạn đặt chuột vào 1 ô trong vùng dữ liệu, các bạn nhấn F2 hoặc kích đúp chuột để chỉnh sửa công thức. Thêm vào sau câu lệnh SELECT từ khóa DISTINCT như sau: =bs_Sql("SELECT DISTINCT KHO.MA_VLSPHH FROM KHO","INSERT=YES;")
Khi gõ xong các bạn nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER để nhận kết quả.