You are here:: Kiến thức Excel Hướng dẫn sử dụng Options của Excel 2007
 
 

Hướng dẫn sử dụng Options của Excel 2007

Tập sách này được biên soạn nhằm giúp cho các bạn dễ dàng thiết lập những tùy chọn trong Excel 2007 cho phù hợp với từng nhu cầu riêng.

Do nhắm đến đối tượng là những người sử dụng Excel trong công việc hằng ngày, (không phải

là các chuyên gia hay những nhà nghiên cứu), tập sách này chỉ trình bày những phần cơ bản nhất trong Options của Excel 2007:

Trong quá trình biên soạn, tập sách chắc chắn không thể tránh được những thiếu sót. Rất mong nhận được những góp ý từ các bạn.