You are here:: Kiến thức Excel Hướng dẫn sử dụng Data Validation
 
 

Hướng dẫn sử dụng Data Validation

Làm thế nào Excel tự thông báo lỗi nhập không đúng? Chức năng Data validation (xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu) sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách khá trọn vẹn những đòi hỏi trên

Đây là bài viết nhân dịp nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 của GPE. Mời các bạn tải file hướng dẫn và file mẫu ví dụ để nghiên cứu.