You are here:: Home
 
 

phần mềm miễn phí

Phần mềm đấu giá trực tuyến trong Excel VBA (Open Source)

PHẦN MỀM ĐẦU GIÁ TRỰC TUYẾN BẰNG EXCEL & VBA (MÃ NGUỒN MỞ)

Giao diện phần mềm

Chương trình được lập trình trong môi trường Excel và VBA. Đây là ví dụ xây dựng phần mềm trong khóa Đào tạo lập trình VBA trong Excel Nâng Cao tại Bluesofts

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Điều kiện để chạy chương trình

1. Máy tính phải cài Microsoft Excel 2007 trở lên.

2. Download và cài BSAC – Bluesofts ActiveX Controls (*bắt buộc*)

http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/bsac-bluesofts-activex-controls.html

Sau khi cài BSAC trên bạn có thể mở file “daugia.xlsm” để xem chương trình.

3. Nếu muốn chia sẻ file Excel qua mạng LAN, Internet để nhiều máy từ xa có thể kết nối và nhập liệu chung vào file Excel cần phải cài Add-in A-Tools.

(Nếu không có nhu cầu chia sẻ file Excel qua mạng thì không cần – Không bắt buộc)

http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-mang.html

 

B. Thiết lập để chia sẻ file Excel qua mạng cho nhiều người cùng truy cập và nhập liệu

1. Chạy chức năng máy chủ của Add-in A-Tools

+ Vào menu A-Tools->”Tạo máy chủ”

+ Trong màn hình “Quản trị máy chủ”, cửa sổ bên trái chọn “Cơ sở dữ liệu”, phía bên phải bấm nút “Thêm”, khi cửa sổ chọn file hiện ra, bạn tìm tới file “daugia.xlsm”.

+ Sau khi thực hiện bước trên A-Tools nạp tất cả các sheet trong file “daugia.xlsm”, bây giờ bạn cần gỡ bỏ hết các sheet khỏi A-Tools, chỉ để lại loại/tên vùng là file “daugia.xlsm”.

Cửa sổ bên trái, bạn chọn tên file “daugia.xlsm”, khi đó cửa sổ bên phải hiện các sheet, hãy gỡ bỏ lần lượt chỉ để lại chỉ để lại loại/tên vùng là file “daugia.xlsm.

+ Tạo danh sách người kết nối. Nếu không có danh sách này thì các máy khách không thể kết nối đến.

2. Kết nối từ máy khách

+ Vào menu A-Tools->”Kết nối”, bạn nhập tên hoặc IP (hoặc domain) của máy chủ, nhập tên truy cập (tên này phải được tạo ở máy chủ) cuối cùng chọn nút “Kết nối”.

+ Nếu kết nối thành công, A-Tools hiện ra màn hình các vùng dữ liệu, bạn sẽ thấy vùng “daugia.xlsm”, bạn mở ra và chạy chương trình như bình thường, mọi thay đổi sẽ cập nhật lên máy chủ, các máy khách đang mở sẽ nhìn thấy những thay đổi này ngay lập tức.

Muốn chia sẻ qua Internet bạn tham khảo bài viết dưới đây:

http://bluesofts.net/cau-hoi-thuong-gap/177-huong-dan-mo-cong-modern-de-ket-noi-a-tools-qua-internet.html

DOWNLOAD

 

UMU - Unicode Menu In Userform (OpenSource)

demo UMU được viết trong VBA sử dụng toàn bộ các hàm Windows API. UMU hỗ trợ unicode, ảnh,...

 

Office Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu trong Office

menu2003

Add-in tự động sao lưu dữ liệu trong các ứng dụng của Microsoft Office

 

 

Add-in Accounting Helper - Hàm đọc số thành chữ trong Excel

FuncArgs
Excel Add-In XLL- Hàm đọc số thành chữ trong Excel

Đọc số thành chữ trong Excel
+ Đọc số thành chữ ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh
+ Chuyển mã văn bản về Unicode

Trang 1 của 2