You are here:: Hướng dẫn kỹ thuật Debug VBA trong Excel
 
 

Kỹ thuật Debug VBA trong Excel

Trong việc lập trình, có những bài toán đơn giản ta có thể viết hàm hay thủ tục một cách dễ dàng, nhưng có những bài toán phức tạp mà kết quả của một hàm chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng tiến trình nhận kết quả của chúng, và đôi khi xảy ra lỗi chúng ta cũng cần phải tìm lỗi do đâu... Để tìm lỗi và kiểm soát tiến trình VBA chạy các lệnh chúng ta cần sử dụng kỹ thuật Debug trong VBA và Excel. Tổng thể các bước làm trong môi trường VBA như sau :

1. Đặt con trỏ tại dòng lệnh muốn chặn lại để kiểm tra

2. Vào menu Debug, chọn mục "Toggle Breakpoint - F9"

3. Chạy lệnh: hàm hoặc thủ tục

4. Sau khi thực hiện bước 3. dòng lệnh sẽ được dừng lại ở nơi đặt Breakpoint.

5. Kết hợp với các cửa sổ Locals Window, Immediate để kiểm tra giá trị trong các biến, thuộc tính và biểu thức.

Video cách làm:

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts

Các bạn tham khảo thêm chương trình đào tạo "Lập trình VBA trong Excel cơ bản" của Bluesofts tại đây.