You are here:: Hướng dẫn A-Tools Tùy chọn cho A-Tools
 
 

Tùy chọn cho A-Tools

Từ menu A-Tools, chọn nút "Tùy chọn" hoặc tại màn hình "Quản trị máy chủ/khách" chọn mục "Tùy chọn".

Người dùng nên thiết lập thông số của máy chủ theo màn hình trên!
+ "Chia sẻ Visual Basic for Application" - Máy khách có thể sử dụng macro từ file trong máy chủ. Chọn mục này, người quản trị máy chủ cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cho người dùng kết nối!
+ "Open the database if the client requests": nếu được chọn, khi khởi động máy chủ A-Tools không mở các database dạng (active), database chỉ được mở nếu máy khách yêu cầu kết nối, khi máy khách ngắt kết nối thì máy chủ sẽ kiểm tra database này xem còn máy khách nào kết nối nữa không, nếu không sẽ tự đóng database này lại.
Tính năng này tối ưu cho máy chủ, tiết kiệm bộ nhớ RAM, tốc độ chạy nhanh hơn.
Lưu ý: khi chọn chức năng này người dùng cần đảm bảo các database thực sự mở được bình thường, không đặt cơ chế bảo mật gì tới việc mở, cấu trúc. Nếu database (workbook) bị đặt mật khẩu mở hoặc bảo về cấu trúc workbook thì A-Tools không làm việc được.