You are here:: Hướng dẫn A-Tools Quá trình cài đặt và màn hình chức năng của A-Tools
 
 

Quá trình cài đặt và màn hình chức năng của A-Tools

Mở Microsoft Excel 2007. Chọn menu A-Tools người dùng sẽ thấy các chức năng của A-Tools như hình dưới đây.

 

Giao diện trên Microsoft Excel 2003 hoặc các phiên bản thấp hơn

A-Tools chạy trên các phiên bản Excel 2000/XP/2003/2007/2010 hoặc cao hơn.