You are here:: GIẢI PHÁP PHẦN MỀM Phần mềm miễn phí
 
 

Add-in Accounting Helper - Hàm đọc số thành chữ trong Excel

FuncArgs
Excel Add-In XLL- Hàm đọc số thành chữ trong Excel

Đọc số thành chữ trong Excel
+ Đọc số thành chữ ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh
+ Chuyển mã văn bản về Unicode

Virus Macro Warning - Công cụ cảnh báo và diệt "Virus Macro" trong Excel

VirusMacroWarning - Chương trình Virus Macro Warning
Chức Năng :
+ Cảnh báo tất cả các tình huống có liên quan đến cơ chế hoạt động của loại virus macro.
+ Thông báo và để người dùng quyết định và xử lý chúng một cách chính xác nhất.

 

 

UMU - Unicode Menu In Userform (OpenSource)

demo UMU được viết trong VBA sử dụng toàn bộ các hàm Windows API. UMU hỗ trợ unicode, ảnh,...

 

Grid Highlighter - Hiện sáng đường viền trong Excel

GridHighLighter

GridHighlighter là một add-in chạy trong Microsoft Excel
Chức năng: Hiện sáng đường kẻ dọc và ngang của ô/Cell đang chọn (ô hiện thời) trong bảng tính Excel. Việc kẻ viền sáng này giúp cho người dùng quan sát được mình đang làm việc ở dòng và cột nào. Khi bảng dữ liệu nhiều cột, dòng thì add-in GridHighlighter là công cụ tốt để bạn dễ dàng soạn thảo nó.

 

Office Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu trong Office

menu2003

Add-in tự động sao lưu dữ liệu trong các ứng dụng của Microsoft Office

 

 

Phần mềm đấu giá trực tuyến trong Excel VBA (Open Source)

PHẦN MỀM ĐẦU GIÁ TRỰC TUYẾN BẰNG EXCEL & VBA (MÃ NGUỒN MỞ)

Giao diện phần mềm

Chương trình được lập trình trong môi trường Excel và VBA. Đây là ví dụ xây dựng phần mềm trong khóa Đào tạo lập trình VBA trong Excel Nâng Cao tại Bluesofts

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Điều kiện để chạy chương trình

1. Máy tính phải cài Microsoft Excel 2007 trở lên.

2. Download và cài BSAC – Bluesofts ActiveX Controls (*bắt buộc*)

http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/bsac-bluesofts-activex-controls.html

Sau khi cài BSAC trên bạn có thể mở file “daugia.xlsm” để xem chương trình.

3. Nếu muốn chia sẻ file Excel qua mạng LAN, Internet để nhiều máy từ xa có thể kết nối và nhập liệu chung vào file Excel cần phải cài Add-in A-Tools.

(Nếu không có nhu cầu chia sẻ file Excel qua mạng thì không cần – Không bắt buộc)

http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-mang.html

 

B. Thiết lập để chia sẻ file Excel qua mạng cho nhiều người cùng truy cập và nhập liệu

1. Chạy chức năng máy chủ của Add-in A-Tools

+ Vào menu A-Tools->”Tạo máy chủ”

+ Trong màn hình “Quản trị máy chủ”, cửa sổ bên trái chọn “Cơ sở dữ liệu”, phía bên phải bấm nút “Thêm”, khi cửa sổ chọn file hiện ra, bạn tìm tới file “daugia.xlsm”.

+ Sau khi thực hiện bước trên A-Tools nạp tất cả các sheet trong file “daugia.xlsm”, bây giờ bạn cần gỡ bỏ hết các sheet khỏi A-Tools, chỉ để lại loại/tên vùng là file “daugia.xlsm”.

Cửa sổ bên trái, bạn chọn tên file “daugia.xlsm”, khi đó cửa sổ bên phải hiện các sheet, hãy gỡ bỏ lần lượt chỉ để lại chỉ để lại loại/tên vùng là file “daugia.xlsm.

+ Tạo danh sách người kết nối. Nếu không có danh sách này thì các máy khách không thể kết nối đến.

2. Kết nối từ máy khách

+ Vào menu A-Tools->”Kết nối”, bạn nhập tên hoặc IP (hoặc domain) của máy chủ, nhập tên truy cập (tên này phải được tạo ở máy chủ) cuối cùng chọn nút “Kết nối”.

+ Nếu kết nối thành công, A-Tools hiện ra màn hình các vùng dữ liệu, bạn sẽ thấy vùng “daugia.xlsm”, bạn mở ra và chạy chương trình như bình thường, mọi thay đổi sẽ cập nhật lên máy chủ, các máy khách đang mở sẽ nhìn thấy những thay đổi này ngay lập tức.

Muốn chia sẻ qua Internet bạn tham khảo bài viết dưới đây:

http://bluesofts.net/cau-hoi-thuong-gap/177-huong-dan-mo-cong-modern-de-ket-noi-a-tools-qua-internet.html

DOWNLOAD

 

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls

DemoBSACCtrls


 

 

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls - Bộ controls lập trình cho Excel và Office chuyên nghiệp (32,64-bit)

Các controls đều hỗ trợ unicode theo chuẩn 32 hoặc 64-bit.

(Nếu máy đã cài Add-in A-Tools thì không cần cài BSAC)

Lập trình tạo Task Pane (BSTaskPane) trong Excel VBA

Lập trình VBA trong Excel tạo ảnh trong ListBox, ComboBox trên Userform (BSListBox, BSComboBox)

 

DemoBSACCtrls

(Hình trên được lập trình trong Excel VBA với các controls của BSAC)

BSAC version 1.1.2.0 (03/03/2015)

BSAC là bộ ActiveX Controls hỗ trợ tốt nhất cho VBA trong Excel và Office nói chung, các ngôn ngữ lập trình khác cũng được hỗ trợ như VB6, VFP, Delphi. BSAC hỗ trợ hoàn toàn unicode, cung cấp tương đối đầy đủ các điều khiển cho thiết kế giao diện người dùng, như là: BSLabel, BSEdit, BSCheckBox, BSComboBox, BSListBox, BSListView, BSTreeView, Progress,... Đặc biệt hỗ trợ đối tượng BSTaskPaneX, cho phép làm việc với Task Pane của Office trong VBA, VB6 một cách linh hoạt.
Một khả năng tuyệt vời là BSAC cho phép người dùng can thiệp sâu vào đối tượng, cho phép vẽ thêm hay thay đổi giao diện bởi việc cung cấp các thủ tục sự kiện quan trọng như: OnMeasureItem, OnDrawItem, OnWndProc.
Với BSAC, người lập trình có thể tự tạo riêng cho mình các điều khiển có giao diện đẹp rất dễ dàng với vài dòng code.

Giải pháp gắn Form/Userform lên Toolbar và Task Pane của Office

BSTaskPane1.1

Lập trình VBAtrong Excel tạo Treeview trong TaskPane (BSTreeView)

BSListView

Lập trình VBA trong Excel tạo Listview (BSListView)

Ngoài các ActiveX Controls, BSAC cung cấp nhiều hàm xử lý dữ liệu, giao diện người dùng, bạn có thể tham khảo file BSAC_API.xls hoặc BSAC_API.bas trong thư mục được cài đặt.

MsgBoxTimer

(MsgBox hiển thị unicode, có timer, progress)

InputBoxPass

(InputBox hiển thị unicode, có timer)

DOWNLOAD