You are here:: DOWNLOAD Software Phần mềm miễn phí Nhấn phím DELETE để xóa vùng trong Excel với máy MacBook
 
 
Up

Nhấn phím DELETE để xóa vùng trong Excel với máy MacBook - Bluesofts_MacBook_ControlDeleteIsDeleteInWindows.zip

File Name:
Bluesofts_MacBook_ControlDeleteIsDeleteInWindows.zip
File Size:165.24 kB
Version:1.0
Author:Nguyễn Duy Tuân
Email:duytuan[at]bluesofts[dot]net
Date:01. Tháng 7 2017
Bluesofts xin chia sẻ một file Excel Add-In thiết kế bởi Nguyễn Duy Tuân - Công ty cổ phần Bluesofts
"Bluesofts Macbook ControlDelete is Delete in Windows" là một Add-in cho Excel, cho phép Microsoft Excel chạy trên máy MacBook xóa một vùng chọn bằng phím Control+Delete để như phím Delete ở các máy tính chạy hệ điều hành Windows.
Downloads:34 x

 

Powered by Phoca Download