You are here:: DOWNLOAD Others File Document Hướng dẫn sử dụng Add-in A-Tools
 
 
Up

Hướng dẫn sử dụng Add-in A-Tools - A-Tools-Help.zip

File Name:
A-Tools-Help.zip
File Size:6.70 MB
Date:20. Tháng 2 2014

Bộ tài liệu đầy đủ hướng dẫn Add-in A-Tools "A-Tools-Help.zip"
Sau khi tải về và giải nén "A-Tools-Help.zip" bạn sẽ có 3 tập tin PDF dưới đây:
1. A-Tools-Help.pdf: Hướng dẫn chia sẻ tập tin Excel qua mạng và các chức năng khác
2. A-Tools_Query_Report_Help.pdf: Hướng dẫn trích lọc dữ liệu, làm báo cáo động trong Excel
3. A-Tools_Programming.pdf: Hướng dẫn lập trình cùng Add-in A-Tools. Nếu bạn không biết lập trình VBA thì bỏ qua tài liệu "3. A-Tools_Programming.pdf".

Công ty cổ phần BLUESOFTS - Nơi cung cấp các giải pháp về kế toán, quản lý kho chuyên nghiệp, làm báo cáo nhanh và chia sẻ Excel qua mạng, các ứng dụng quản lý doanh nghiệp tin cậy và chuyên nghiệp!

Downloads:17366 x

 

Powered by Phoca Download