You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
729
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 16:02

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
375 51.4%
Qua các diễn đàn khác
175 24%
Tình cờ biết tới
127 17.4%
Người quen giới thiệu
47 6.4%