You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
761
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 08 Tháng 10 2017 16:10

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
393 51.6%
Qua các diễn đàn khác
182 23.9%
Tình cờ biết tới
131 17.2%
Người quen giới thiệu
50 6.6%