You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
719
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 04:26

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
372 51.7%
Qua các diễn đàn khác
172 23.9%
Tình cờ biết tới
126 17.5%
Người quen giới thiệu
44 6.1%