You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
742
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 12:15

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
381 51.3%
Qua các diễn đàn khác
180 24.3%
Tình cờ biết tới
128 17.3%
Người quen giới thiệu
48 6.5%