You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
772
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 09:01

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
398 51.6%
Qua các diễn đàn khác
183 23.7%
Tình cờ biết tới
136 17.6%
Người quen giới thiệu
50 6.5%