You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
751
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 17:10

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
388 51.7%
Qua các diễn đàn khác
180 24%
Tình cờ biết tới
129 17.2%
Người quen giới thiệu
49 6.5%