You are here:: Home
 
 

phần mềm miễn phí

Grid Highlighter - Hiện sáng đường viền trong Excel

GridHighLighter

GridHighlighter là một add-in chạy trong Microsoft Excel
Chức năng: Hiện sáng đường kẻ dọc và ngang của ô/Cell đang chọn (ô hiện thời) trong bảng tính Excel. Việc kẻ viền sáng này giúp cho người dùng quan sát được mình đang làm việc ở dòng và cột nào. Khi bảng dữ liệu nhiều cột, dòng thì add-in GridHighlighter là công cụ tốt để bạn dễ dàng soạn thảo nó.

 

Virus Macro Warning - Công cụ cảnh báo và diệt "Virus Macro" trong Excel

VirusMacroWarning - Chương trình Virus Macro Warning
Chức Năng :
+ Cảnh báo tất cả các tình huống có liên quan đến cơ chế hoạt động của loại virus macro.
+ Thông báo và để người dùng quyết định và xử lý chúng một cách chính xác nhất.

 

 

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls

DemoBSACCtrls


 

 

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls - Bộ controls lập trình cho Excel và Office chuyên nghiệp (32,64-bit)

Các controls đều hỗ trợ unicode theo chuẩn 32 hoặc 64-bit.

(Nếu máy đã cài Add-in A-Tools thì không cần cài BSAC)

Lập trình tạo Task Pane (BSTaskPane) trong Excel VBA

Lập trình VBA trong Excel tạo ảnh trong ListBox, ComboBox trên Userform (BSListBox, BSComboBox)

 

DemoBSACCtrls

(Hình trên được lập trình trong Excel VBA với các controls của BSAC)

BSAC version 1.1.2.0 (03/03/2015)

BSAC là bộ ActiveX Controls hỗ trợ tốt nhất cho VBA trong Excel và Office nói chung, các ngôn ngữ lập trình khác cũng được hỗ trợ như VB6, VFP, Delphi. BSAC hỗ trợ hoàn toàn unicode, cung cấp tương đối đầy đủ các điều khiển cho thiết kế giao diện người dùng, như là: BSLabel, BSEdit, BSCheckBox, BSComboBox, BSListBox, BSListView, BSTreeView, Progress,... Đặc biệt hỗ trợ đối tượng BSTaskPaneX, cho phép làm việc với Task Pane của Office trong VBA, VB6 một cách linh hoạt.
Một khả năng tuyệt vời là BSAC cho phép người dùng can thiệp sâu vào đối tượng, cho phép vẽ thêm hay thay đổi giao diện bởi việc cung cấp các thủ tục sự kiện quan trọng như: OnMeasureItem, OnDrawItem, OnWndProc.
Với BSAC, người lập trình có thể tự tạo riêng cho mình các điều khiển có giao diện đẹp rất dễ dàng với vài dòng code.

Giải pháp gắn Form/Userform lên Toolbar và Task Pane của Office

BSTaskPane1.1

Lập trình VBAtrong Excel tạo Treeview trong TaskPane (BSTreeView)

BSListView

Lập trình VBA trong Excel tạo Listview (BSListView)

Ngoài các ActiveX Controls, BSAC cung cấp nhiều hàm xử lý dữ liệu, giao diện người dùng, bạn có thể tham khảo file BSAC_API.xls hoặc BSAC_API.bas trong thư mục được cài đặt.

MsgBoxTimer

(MsgBox hiển thị unicode, có timer, progress)

InputBoxPass

(InputBox hiển thị unicode, có timer)

DOWNLOAD

Trang 2 của 2