You are here:: Chơi Nhạc Trong Excel Others File Files Chơi nhạc trong Excel
 
 
Chơi Nhạc Trong Excel
Up

Chơi nhạc trong Excel - ExcelMusicPlay.zip

File Name:
ExcelMusicPlay.zip
File Size:259.78 kB
Author:Nguyễn Duy Tuân
Email:tuanktcdcn[at]yahoo[dot]com
Date:11. Tháng 5 2015

File Excel có khả năng chơi các bản nhạc mà người biết nhạc có thể soạn ra trong bảng tính Excel. File Excel này được lập trình với VBA và công thức các bạn có thể giải trí và tham khảo cách viết.
HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI CHẠY FILE:
(*) Để chạy được file ExcelMusicPlay.xls, các bạn hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:
1. Copy file "MIDI.dll" vào thư mục C:\Windows\System32
Nếu là Windows 64-bit thì thư mục là C:\Windows\SysWOW64
2. Chạy file "Chay Macro Excel.reg" để thiết lập chế độ chạy Macro trong Excel.
(File chỉ chạy trong Office 32-bit, Hệ ĐH Windows)

Downloads:282 x

 

Powered by Phoca Download