You are here:: Chia sẻ file Excel qua mạng LAN/Internet (phần 2)
 
 

Hướng dẫn chia sẻ file Excel qua mạng LAN, Internet (phần 2)

Bạn hãy chọn độ phân giải là 720p để xem được rõ hơn.

 


Mọi vấn đề thắc mắc về A-Tools xin mời trao đổi tại diễn đàn chính thức của BLUESOFTS tại địa chỉ http://bluesofts.net/forum