Nhiều người cùng mở một sheet Excel và nhập cùng một thời điểm với Add-in A-Tools

 
 
 
 
You are here:: Chia sẻ file Excel qua mạng LAN/Internet (phần 1)
 
 

Hướng dẫn chia sẻ file Excel qua mạng LAN, Internet (phần 1)

Bạn hãy chọn độ phân giải là 480p để xem được rõ hơn.

 

Mọi vấn đề thắc mắc về A-Tools xin mời trao đổi tại diễn đàn chính thức của BLUESOFTS tại địa chỉ http://bluesofts.net/forum