You are here:: Câu Hỏi Thường Gặp Làm thế nào để biết Office 32, 64-bit
 
 

Làm thế nào để biết Office 32, 64-bit

Làm thế nào biết Microsoft Office của bạn là 32 hay 64-bit?

1. Mở Microsoft Excel

2. Chọn tab "File" nếu là Office 2010 hoặc cao hơn; nút Office button (to tròn đỉnh phía trái)

3. Chọn "Help", nhìn sang phía phải sẽ biết Office của bạn đang là 32 hay 64-bit.

Với Microsoft Office 2013 hoặc cao hơn thì vào menu File->Account, nhìn sang màn hình phía phải chọn "About".