You are here:: Câu Hỏi Thường Gặp Cài A-Tools trên máy đang dùng phần mềm diệt virut Avira
 
 

Cài A-Tools trên máy đang dùng phần mềm diệt virut Avira

Phần mềm diệt virus Avira hiểu nhầm thư viện AddinATools.dll của add-in A-Tools chứa virus "Backdoor" nên đã ngăn cản việc cài đặt. Để cài đặt thành công add-in A-Tools, cần thiết lập cấu hình Avira trước rồi mới chạy tệp cài đặt SetupA-Tools.exe.

Bước 1: Nhấp chuột phải trên biểu tượng pm virus Avira ở góc đáy bên phải màn hình, khi menu hiện ra ta chọn "Configure AntiVir".

menuAvira

Bước 2: Khi màn hình "Avira AntiVir" hiện ra ta thiết lập như sau:

-          Chọn mục "Expert mode" (mục đích để mục "Exceptions" hiện ra).

-          Mở nhóm "Guard"

-          Mở nhóm "Scan"

-          Chọn mục "Exceptions", khi đó cửa sổ bên phải hiện ra.

Màn hình như dưới đây:

Setup2

- Tại mục "File objects to be omitted by the Guard" ta gõ AddinATools.dll vào textbox, chọn nút "Add>>"

Setup3

 

và ta có kết quả như màn hình bên dưới, chọn nút "Apply" để nhận thiết lập.

Setup4

Bước 3: Thiết lập tương tự từ Bước 2 với nhóm "Scanner"

-          Mở nhóm "Scanner"

-          Mở nhóm "Scan"

-          Chọn "Exceptions"

-          Tại mục "File objects to be omitted by the scanner" ta gõ AddinATools.dll vào textbox, chọn nút "Add>>".

Làm đúng như trên, ta có màn hình như dưới đây:

Setup5

Cuối cùng ta chọn nút "Apply" để nhận thiết lập và chọn nút "Ok" để đóng của sổ "Avira AntiVir".

Bây giờ chúng ta tiến hành chạy tệp SetupA-Tools.exe để cài đặt bình thường.

Chúc các bạn thành công!