You are here:: Câu Hỏi Thường Gặp Hướng dẫn mở cổng Modern để kết nối A-Tools qua Internet
 
 

Hướng dẫn mở cổng Modern để kết nối A-Tools qua Internet

 

Trước tiên bạn cần hiểu vài khái niệm về địa chỉ IP như sau:

  • IP mạng LAN: là IP mà Modern cấp cho các máy tính để kết nối vào Modern đó
  • IP Internet: là IP mà nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp cho chúng ta. Nếu bạn đăng kí IP tĩnh với nhà cung cấp mạng, thì IP của bạn sẽ ko thay đổi, còn nếu IP của bạn là tự động thì sau mỗi lần khởi động lại Modern địa chỉ IP sẽ lại thay đổi.

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị Modern

main

Bước 2: vào mục Advanced Setup - NAT - Virtual Server

nat

Bước 3: Trong mục Virtual Server Click chọn nút Add và thiết lập như sau

open-port

 

  • Custom Service: tên dịch vụ, bạn có thể đặt tên bất kỳ (ví dụ đặt là "maychuATools")
  • Server IP Address: điền vào IP mạng LAN của máy đang dùng làm máy chủ A-Tools (Nếu máy chủ A-Tools đang để IP động thì nên đặt lại thành IP tĩnh bất kì để sau này không bị thay đổi)
  • External Port Start: đặt giá trị là 1711 (đây là Port mặc định dùng trong A-Tools, nếu bạn thay đổi số này thành một giá trị khác thì phải đảm bảo rằng tất cả các máy khách và máy chủ của bạn đều được đặt chung 1 giá trị Default Port trong mục Options của A-Tools )
  • External Port End: đặt giá trị là 1711

Sau khi lưu thiết lập, bạn sẽ được như sau:

open-port-2

Bước 4: Lấy địa chỉ IP Internet của bạn

my-ip

Sau khi biết IP Internet của mình, bạn hãy gửi địa chỉ IP đó cho máy khách để họ có thể kết nối vào máy chủ A-Tools của bạn.

Bước 5: Kết nối vào máy chủ A-Tools

Trên Máy Khách (Client), bạn thiết lập thông số kết nối như sau:

login-form

Chú ý:

  • Trên đây là hướng dẫn mở cổng cho Modem nhãn hiệu TP Link, nếu bạn đang sử dụng Modem của hãng khác thì có thể giao diện quản trị và tên gọi một số mục sẽ có phần khác với minh họa ở trên. Khi đó bạn cứ tìm đến chức năng NAT - Virtual Server để tiến hành mở cổng.