You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Lập trình vba kết nối và soạn thảo tệp excel qua mạng

A-Tools cung cấp giao diện người dùng để kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng. A-Tools cung cấp đối tượng lập trình để bạn có thể tự thiết kế một giao diện nhập liệu khác và truy xuất dữ liệu Excel qua mạng bằng dòng lệnh, cài đoạn code vào ứng dụng Excel của bạn để nó có thể chạy được qua mạng. Bài viết dưới đây tôi trình bày với các bạn phương pháp lập trình VBA với A-Tools để kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng.

Thủ tục ẩn hiện các sheet trừ sheet đầu tiên

Thủ tục ẩn hiện các sheet trừ sheet đầu tiên, khi bạn click vào nút bấm, nếu các sheet còn lại trừ sheet đầu tiên mà chưa ẩn thì nó tự động ẩn, còn nếu những sheet trừ sheet đầu tiên mà ẩn thì nó sẽ hiển thị. 

Lọc ra danh sách tên sheet trong file vào một cột trong bảng tính

Trong thực tế, những người sử dụng Excel mà sử dụng nhiều sheet để nhập số liệu. Việc thống kê tất cả tên sheet bằng các hàm excel thông thường là một việc rất khó khăn. Vậy mình xin chia sẽ cho các bạn thủ tục hiển thị danh sách tên sheet trong một file bất kỳ vào một cột trong bảng tính một cách đơn giản nhất.

Thủ tục gán dữ liệu vào một vùng bất kỳ trong bảng tính

Với Excel thuần túy, để điền dữ liệu lặp đi lặp lại vào một vùng bất kỳ nhiều lần, hiện tại phần lớn người dùng nhập liệu thuần tùy bằng cách gõ bàn phím mà ít ai biết được cách sử dụng công cụ lập trình trong Excel. Trong bài viết này mình xin chia sẽ các bạn thủ tục nhập liệu nhanh một vùng chỉ bằng click chuột.

Tự viết hàm Xếp Loại trong Excel bằng VBA

Với VBA, các bạn có thể tự viết ra các hàm theo nhu cầu công việc của bạn thân, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm Xếp Loại với yêu cầu như sau:

Căn cứ vào tổng điểm để xếp loại học sinh như sau

Dưới 10: Kém
Từ 10 đến 13.9: Trung bình
Từ 14 đến 16.9: Khá
Từ 17 đến 18.9: Giỏi
Còn lại là Xuất Sắc

Trang 2 của 5