You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Thủ tục ẩn hiện các sheet trừ sheet đầu tiên

Thủ tục ẩn hiện các sheet trừ sheet đầu tiên, khi bạn click vào nút bấm, nếu các sheet còn lại trừ sheet đầu tiên mà chưa ẩn thì nó tự động ẩn, còn nếu những sheet trừ sheet đầu tiên mà ẩn thì nó sẽ hiển thị. 

Lọc ra danh sách tên sheet trong file vào một cột trong bảng tính

Trong thực tế, những người sử dụng Excel mà sử dụng nhiều sheet để nhập số liệu. Việc thống kê tất cả tên sheet bằng các hàm excel thông thường là một việc rất khó khăn. Vậy mình xin chia sẽ cho các bạn thủ tục hiển thị danh sách tên sheet trong một file bất kỳ vào một cột trong bảng tính một cách đơn giản nhất.

Thủ tục gán dữ liệu vào một vùng bất kỳ trong bảng tính

Với Excel thuần túy, để điền dữ liệu lặp đi lặp lại vào một vùng bất kỳ nhiều lần, hiện tại phần lớn người dùng nhập liệu thuần tùy bằng cách gõ bàn phím mà ít ai biết được cách sử dụng công cụ lập trình trong Excel. Trong bài viết này mình xin chia sẽ các bạn thủ tục nhập liệu nhanh một vùng chỉ bằng click chuột.

Tự viết hàm Xếp Loại trong Excel bằng VBA

Với VBA, các bạn có thể tự viết ra các hàm theo nhu cầu công việc của bạn thân, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm Xếp Loại với yêu cầu như sau:

Căn cứ vào tổng điểm để xếp loại học sinh như sau

Dưới 10: Kém
Từ 10 đến 13.9: Trung bình
Từ 14 đến 16.9: Khá
Từ 17 đến 18.9: Giỏi
Còn lại là Xuất Sắc

Tự viết hàm trả về Học Bổng theo yêu cầu

Trong các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn viết hàm tính tổng điểm có điều kiện, xếp loại dựa vào tổng điểm. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm trả về học bổng nếu thỏa mãn nhiều điều kiện.
Giả sử ta có bài toán như sau:
-> Học bổng bằng 100 nếu Tổng điểm từ 14 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5. Đạo đức đạt loại A hoặc B.

Trang 2 của 5