You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Lọc phiếu nhập bằng VBA

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo code để lọc toàn bộ dữ liệu là phiếu nhập từ sheet dữ liệu sang sheet phiếu nhập chỉ bằng Click chuột. 

Protect/UnProtect Sheet bằng câu lệnh VBA

Hướng dẫn tạo code để Protect/Unprotect Sheet từng sheet theo nhu cầu công việc.

Trang 5 của 5