You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Kỹ thuật Debug VBA trong Excel

Trong việc lập trình, có những bài toán đơn giản ta có thể viết hàm hay thủ tục một cách dễ dàng, nhưng có những bài toán phức tạp mà kết quả của một hàm chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng tiến trình nhận kết quả của chúng, và đôi khi xảy ra lỗi chúng ta cũng cần phải tìm lỗi do đâu... Để tìm lỗi và kiểm soát tiến trình VBA chạy các lệnh chúng ta cần sử dụng kỹ thuật Debug trong VBA và Excel...

Hàm đọc vừa số vừa chữ trong Excel tạo bằng VBA

Tặng các bạn hàm NumAndText để đọc vừa số vừa chữ ở đơn vị tiền tệ. Ví dụ cần đọc con số 1234567890 là "1 Tỷ 234 Triệu 567 Ngàn 890 Đồng". Chúng ta chỉ cần gõ công thức =NumAndText(1234567890)

Hiển thị MsgBox chữ có dấu tiếng việt - Unicode

Trong lập trình VBA, để hiển thị thông báo ta dùng hàm MsgBox, tuy nhiên hàm này không thể hiển thị chữ tiếng Việt có dấu -unicode. Bài viết này tôi xin hướng dẫn cách tạo ra một hàm MsgBox có khả năng hiển thị chữ tiếng Việt có dấu, unicode.

Phóng to và thu nhỏ Userform và Controls trong Excel VBA

Trong VBA. Tạo userform chúng ta muốn co giãn form và các controls bên trong tự phóng to lên hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ form. Bình thường không làm được nhưng với phương pháp lập trình VBA, API và sử dụng thuộc tính Userform.Zoom chúng ta làm được việc này.

Hàm Excel kiểm tra ô có công thức

Đôi khi kiểm soát kết quả mà ta cần xem kết quả đó tạo ra bởi công thức hay tự gõ giá trị. Trong Excel không có sẵn hàm kiểm tra ô có công thức mà chúng ta phải tự tạo ra nó. Cách tạo hàm HasFormula - Kiểm tra ô có công thức như dưới đây...

Trang 4 của 5