You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Cập nhật dữ liệu từ Form trên sheet sang Data trong Excel

 
Trong bài viết này mình chia sẻ cho các bạn code cập nhật dữ liệu từ Sheet Form sang sheet Data chỉ bằng click chuột. Khi cập nhật dữ liệu sang sheet Data, toàn bộ dữ liệu trong sheet form sẽ tự động xóa trắng. Hằng ngày nhân viên chỉ việc nhập liệu lên Form và bấm vào cập nhật để dữ liệu vào trong Data.

Trong bài viết này mình chia sẻ cho các bạn code cập nhật dữ liệu từ Sheet Form sang sheet Data chỉ bằng click chuột. Khi cập nhật dữ liệu sang sheet Data, toàn bộ dữ liệu trong sheet form sẽ tự động xóa trắng. Hằng ngày nhân viên chỉ việc nhập liệu lên Form và bấm vào cập nhật để dữ liệu vào trong Data. Để làm được như vậy, các bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập sheet nhập liệu Form
 
 
Bước 2: Thiết lập sheet Lưu trữ dữ liệu Data (note: Cấu trúc 2 sheet thiết lập phải giống nhau)
 
 
Các bạn vào môi trường lập trình vào copy code dưới đây vào trong module, sau đó tạo nút bấm ở Sheet From và gán macro CapNhat vào trong nút bấm.
Option Explicit
 
Sub CapNhat()
    Dim shForm As Worksheet
    Dim shData As Worksheet
    Dim dFrom As Long
    Dim dData As Long
    
    Set shForm = ThisWorkbook.Worksheets("DATA")
    Set shData = ThisWorkbook.Worksheets("FORM")
    
    dData = shData.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    dFrom = shForm.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    
    shData.Range("A4:F" & dData).Copy shForm.Range("A" & dFrom + 1)
    shData.Range("A4:F" & dData).ClearContents
End Sub
Sau khi hoàn thành việc copy code vào module các bạn sẽ được như sau:
 
Đào tạo lập trình VBA trong Excel cơ bản
 
Cuối cùng, việc của các bạn là tạo nút bấm và gán thủ tục "CapNhat" vào nút bấm trong sheet Form, sau đó bấm vào nút bấm rồi trở về Sheet Data để nhận kết quả.
 
 
Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích, các bạn tìm hiểu thêm tại khóa học Đào tạo lập trình VBA trong excel cơ bản của Bluesofts. Sau khóa học các bạn có thể tự thiết kế các mẫu file, các phần mềm nho nhỏ đáp ứng nhu cầu của các bạn.

Tác giả: Hoàng Phong - Công ty Cổ phần Bluesofts

 

Kỹ thuật Debug VBA trong Excel

Trong việc lập trình, có những bài toán đơn giản ta có thể viết hàm hay thủ tục một cách dễ dàng, nhưng có những bài toán phức tạp mà kết quả của một hàm chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng tiến trình nhận kết quả của chúng, và đôi khi xảy ra lỗi chúng ta cũng cần phải tìm lỗi do đâu... Để tìm lỗi và kiểm soát tiến trình VBA chạy các lệnh chúng ta cần sử dụng kỹ thuật Debug trong VBA và Excel...

Hàm đọc vừa số vừa chữ trong Excel tạo bằng VBA

Tặng các bạn hàm NumAndText để đọc vừa số vừa chữ ở đơn vị tiền tệ. Ví dụ cần đọc con số 1234567890 là "1 Tỷ 234 Triệu 567 Ngàn 890 Đồng". Chúng ta chỉ cần gõ công thức =NumAndText(1234567890)

Hiển thị MsgBox chữ có dấu tiếng việt - Unicode

Trong lập trình VBA, để hiển thị thông báo ta dùng hàm MsgBox, tuy nhiên hàm này không thể hiển thị chữ tiếng Việt có dấu -unicode. Bài viết này tôi xin hướng dẫn cách tạo ra một hàm MsgBox có khả năng hiển thị chữ tiếng Việt có dấu, unicode.

Phóng to và thu nhỏ Userform và Controls trong Excel VBA

Trong VBA. Tạo userform chúng ta muốn co giãn form và các controls bên trong tự phóng to lên hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ form. Bình thường không làm được nhưng với phương pháp lập trình VBA, API và sử dụng thuộc tính Userform.Zoom chúng ta làm được việc này.

Trang 4 của 5