Về Trang  trước


 

Hướng dẫn sử dụng Add-Ins GridHighlighter

 

  Bật tắt GridHighlighter

 

    Trn thanh menu "Worksheet Menu Bar", bấm vo nt để bật, tắt

 

   Hướng dẫn định dạng đường viền

    1) Bấm chuột vo đường viền (line) để chọn

                   

2) Dng thanh cng cụ Drawing để định dạng: mu, kiểu, kiểu nt.

 

+ Mở thanh cng cụ Drawing

                   

+ Định dạng mu

           

               

+ Định dạng kiểu (Style)

           

 

+ Định dạng kiểu nt (Dash Style)

           

 

   Thiết lập khc cho GridHighlighter

    1) Mở mn hnh thiết lập theo đường dẫn:

        Vo menu START->All Programs->GrigHighlighter->Thiet lap GridHighlighter.

    2) Sau khi thực hiện bước 1) ta sẽ c mn hnh thiết lập dưới đy: